Yazılı Çeviri

Üniversitelerin mütercim-tercümanlık bölümlerinden mezun ve belirli dallarda uzmanlaşmış çevirmenlerimizle aşağıdaki alanlarda başarılı ve güler yüzlü çözüm ortağınız olmaktan son derece memnunuz.

Hukuk Çevirileri

Tescil belgesi, şirket kuruluş dokümanları, resmi gazete, her türlü sözleşme, mahkeme kararları, imza sirküleri, vekâletname, noter onaylı evraklar, adli sicil kayıtları, ikametgâh belgeleri vs.

Telekomünikasyon Çevirileri

Kullanım kılavuzları, Telekom ürün tanıtımları, eğitim belge ve sunumları dâhil olmak üzere, sözleşmeler, telekomünikasyon ihale metinleri vs.

Tıp Çevirileri

Endokrinoloji, onkoloji, farmakoloji ve tıbbın daha bir çok alt dalında ilaç prospektüsleri, tıbbi cihaz kullanım kılavuzları, epikriz raporları ile hakemli dergilerde yayınlanacak vaka sunumları, tezler vs.

Enerji Çevirileri

Yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, termik ve hidroelektrik santraller, nükleer santraller ile elektrik tesisatı alanlarında her türlü proje dokümanları, kullanım kılavuzları vs.

İnşaat Çevirileri

İhale metinleri, sözleşme akitleri, iş bitirme belgeleri vs.

Mühendislik Çevirileri

Her türlü rapor, teknik şartname, ihale metinleri, kullanım kılavuzları

Avrupa Birliği Çevirileri

AB ile uyum sürecinde gerekli olan her türlü hukuki metinler, ana ve ara proje dokümanları, müktesebat metinleri, eğitim materyalleri, sunumlar ile konferans ve seminerlere yönelik ses kaydı deşifre hizmetleri.

Finans Çevirileri

Bilançolar, şirket finans raporları, yatırım raporları vs.

Pazarlama ve Reklam Çevirileri

Ürün ilanları, posterler, broşürler, internet siteleri ve internet günceleri, ürün anketleri, görsel ve işitsel reklam metinleri vs.

Yerelleştirme Çevirileri

Bir diğer adıyla web sitelerinin, bilgisayar/video oyunlarının, pazarlama kampanyalarının, broşürlerin, haber bültenlerinin vs. kaynak kültürden hedef kültüre aktarılması

Noter Onaylı Çeviri

Diploma, transkript, hasta rapor ve tetkik sonuçları, vize başvuru belgeleri, yerleşim izni başvuru belgeleri, ikametgâh belgeleri, adli sicil kaydı vs. resmi kullanıma yönelik tüm belgelerin noter onaylı çevirisi